Cooperativa

COOPERATIVA LES PLANES

L’any 1914 es contitueix el Sindicato Fomento Agrícola amb l’objectiu de produir i comercialitzar l’oli d’oliva. Degut a les gelades i la mort dels arbres, es fa una transformació cap a cultius de cereal i farratges.

L’any 1980, la cooperativa passa a anomenar-se Foment Agrícola Les Planes, SCCL i es comença el conreu de fruita dolça, i es construeixen les instal·lacions frigorífiques.

Actualment té com objectiu social la manipulació conservació i comercialització en comú de la producció dels seus associats. Amb 298 socis i una superfície productiva d’unes 750 Ha, la producció mitja anual és de:

  • 5000 Tn de poma
  • 3200 Tn de pera
  • 550 Tn de prèssec, nectarina i paraguaià
  • 1500 Tn de blat
  • 1200 Tn d’ordi
  • 2600 Tn de panís

QUALITAT

CERTIFICACIONS

F. A. Les Planes té des dels seus inicis un compromís clar amb la qualitat, amb un consolidat programa de traçabilitat i APPCC, que permeten el control del producte en tot el procés.

PRODUCCIÓ INTEGRADA

F. A. Les Planes aposta per la producció integrada a la producció pròpia, un protocol que fomenta l’ús racional de fitosanitaris i l’ús de sistemes alternatius de lluita contra plagues i malalties, a més d’un ús eficient d’abonaments i aigua de regadiu