Productes

PRODUCTES

PRODUCTES FITOSANITARIS

Insecticides
Funguicides
Reguladors
Herbicides
Correctors
Feromones
Hort i Jardí
Raticides

ADOBS

Complexes minerals
Complexes orgànics
Simples minerals
Solubles
Matèria Orgànica
Adobs líquids
Nitrogenants sòlids
Nitrogenants líquids

LLAVORS

Blat
Ordi
Alfals
Festuca
Triticale
Panís
Colza
Girasol
Hortícoles

OLIS I CARBURANTS

Gasoil A
Gasoil B
Gasolina 95 s/p
Gasoils a domicili
Adblue
Carbó
Pèl·lets de biomassa
Butà
Propà
Oli per motors
Oli per hidràulics
Grassa per engreix
Anticongelant
Rentador de vehicles

FERRETERIA

Eines de treball
Guants
Protectors Arbres
Filferro palmetes
Pals per a fruiters
Relles
Filtres
Bateries
Calçat de treball

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

Blocs de ceràmica
Gerros de formigó
Maons
Ciment
Marcs i pales de reg
Arena natural
Grava de riu

CEREALS

Panís
Blat
Ordi
Triticale
Sorgo
Girasol
Alfals